Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
foj˧˥ hə̰ːʔp˨˩fo̰j˩˧ hə̰ːp˨˨foj˧˥ həːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
foj˩˩ həːp˨˨foj˩˩ hə̰ːp˨˨fo̰j˩˧ hə̰ːp˨˨

Động từ

sửa

phối hợp

  1. Bố trí cùng nhau làm theo một kế hoạch chung để đạt một mục đích chung.
    Các binh chủng phối hợp tác chiến.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa