Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo̰ʔt˨˩ luk˧˥mo̰k˨˨ lṵk˩˧mok˨˩˨ luk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mot˨˨ luk˩˩mo̰t˨˨ luk˩˩mo̰t˨˨ lṵk˩˧

Tính từSửa đổi

một lúc

  1. dùng để chỉ một thời gian nào đó nhất định.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)