Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

curl /ˈkɜː.əl/

 1. Món tóc quăn.
 2. Sự uốn quăn; sự quăn.
  to keep the hair in curl — giữ cho tóc quăn
 3. Làn (khói... ); cuộn; cái bĩu (môi).
 4. Bệnh xoắn (của khoai tây).

Ngoại động từSửa đổi

curl ngoại động từ /ˈkɜː.əl/

 1. Uốn, uốn quăn, làm xoăn.
  to curl the hair — uốn tóc

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

curl nội động từ /ˈkɜː.əl/

 1. Quăn, xoắn, cuộn.
  hair curls naturally — tóc quăn tự nhiên

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi