Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈtʃɑːns]
[ˈtʃæns]

Danh từSửa đổi

chance /ˈtʃɑːns/

 1. Sự may rủi, sự tình cờ.
  by chance — tình cờ, ngẫu nhiên
 2. Sự có thể, sự có khả năng, khả năng có thể.
  the chances are against such an attempt — có khả năng là sự cố gắng ấy sẽ không thành công
  he has a chance of winning the prize — anh ta có thể đoạt giải
 3. Cơ hội.
  the chance of a lifetime — cơ hội nghìn năm có một
  to stand a good chance — được cơ hội thuận tiện
  to lose a chance — bỏ lỡ cơ hội
 4. Số phận.
  to take one's chance — phó mặc số phận, đành liều xem sao

Thành ngữSửa đổi

 • on the chance:
  1. May ra có thể.
   I'll call at his house on the chance of seeing him before he leaves home — tôi sẽ lại nhà hắn may ra có thể gặp hắn trước khi hắn đi
 • the main chance:
  1. Cơ hội làm giàu, cơ hội để phất.
   the capitalist always has an eye to the main chance — nhà tư bản luôn luôn tìm cơ hội để phất

Tính từSửa đổi

chance /ˈtʃɑːns/

 1. Tình cờ, ngẫu nhiên.
  there is a chance likeness between the two boys, but thay are not brothers — hai đứa trẻ tình cờ giống nhau nhưng chúng không phải là anh em

Động từSửa đổi

chance /ˈtʃɑːns/

 1. Tình cờ, ngẫu nhiên, may mà.
  to chance to meet someone — tình cờ gặp lại ai
  it chanced that my friend was at home when I came — may mà bạn tôi lại có nhà lúc tôi đến
 2. (Thông tục) Liều, đánh liều.
  let us chance it — chúng ta cứ liều

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ʃɑ̃s]

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
chance
/ʃɑ̃s/
chances
/ʃɑ̃s/

chance gc /ʃɑ̃s/

 1. Vận.
  Bonne chance — vận may
  Mauvaise chance — vận rủi
 2. (Số nhiều) may, khả năng.
  Calculer les chances — tính các khả năng
 3. Vận may, sự may mắn.
  Avoir de la chance — gặp may
  Tenter la chance — cầu may
  Une chance — dịp may

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi