Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈreɪ]

Danh từSửa đổi

re /ˈreɪ/

  1. (Âm nhạc) .

Giới từSửa đổi

re /ˈreɪ/

  1. (Thương nghiệp) Về việc; về, trả lời.
    your cooperative selling to the State of 5,000 extra tons of rice — về việc hợp tác xã của các đồng chí bán thêm cho nhà nước 5 000 tấn gạo
    re your letter of June 10th — về (trả lời) bức thư ngày 10 tháng sáu của ông
  2. (Pháp lý) Về vụ.
    [in] re Smith versus Jones — về vụ ông Xmít kiện ông Giôn

Tham khảoSửa đổi

Tiếng KangjiaSửa đổi

Động từSửa đổi

re

  1. đi tới.