Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɛ̤˨˩ɲɛ˧˧ɲɛ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɛ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhè

  1. Chỉ nhằm vào một chỗ.
    Nhè đầu mà đánh.
  2. Nói trẻ con vòi khóc kéo dài giọng.
    Nhè cả ngày.
    Khóc nhè.

Tham khảo sửa