Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəːm˧˥ʨə̰ːm˩˧ʨəːm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨəːm˩˩ʨə̰ːm˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

chớm

  1. Mới bắt đầu của một quá trình phát triển.
    Hoa chớm nở.
    Mới chớm thu.

Tham khảo

sửa