Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
səːm˧˥ʂə̰ːm˩˧ʂəːm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂəːm˩˩ʂə̰ːm˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Phó từ sửa

sớm

  1. kịp thời, không trễ
  2. vào lúc đầu của buổi sáng

Trái nghĩa sửa

  1. trễ
  2. khuya, tối

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)