Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xa̰ːj˧˩˧kʰaːj˧˩˨kʰaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːj˧˩xa̰ːʔj˧˩

Động từ

sửa

khải

 1. Hát mừng thắng lợi trở về.
  Khải ca.
  Khải hoàn.
  Khải hoàn ca.
  Khải hoàn môn.
  Khải nhạc.

Tiếng Nùng

sửa

Động từ

sửa

khải

 1. bán.

Tiếng Sán Chay

sửa

Cách phát âm

sửa

Tính từ

sửa

khải

 1. gần.

Tham khảo

sửa