Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xa̰ːj˧˩˧kʰaːj˧˩˨kʰaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːj˧˩xa̰ːʔj˧˩

Phó từSửa đổi

khải

  1. là từ nghĩa là chiến thắng. Nó thường không đứng một mình. Nó thường được sử dụng ghép với một chữ nào đó khác để tạo thành chữ ghép.