Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xa̰ːj˧˩˧kʰaːj˧˩˨kʰaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːj˧˩xa̰ːʔj˧˩

Phó từ sửa

khải

 1. Hát mừng thắng lợi trở về.
  Khải ca.
  Khải hoàn.
  Khải hoàn ca.
  Khải hoàn môn.
  Khải nhạc.

Tiếng Nùng sửa

Động từ sửa

khải

 1. bán.

Tiếng Sán Chay sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

khải

 1. gần.

Tham khảo sửa