Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈwɪn]

Danh từSửa đổi

win /ˈwɪn/

 1. Sự thắng cuộc.
  our team has had three wins this season — mùa này đội chúng tôi đ thắng ba trận

Ngoại động từSửa đổi

win ngoại động từ won /ˈwɪn/

 1. Chiếm, đoạt, thu được, nhận được, kiếm được, có được.
  to win a prize — đoạt gii
  to win money — kiếm được tiền
  to win one's bread — làm ăn sinh sống
  to win glory — đạt được vinh quang
 2. Thắng cuộc; thắng.
  to win a race — thắng cuộc đua
  to win a battle — thắng trận
  to win the war — chiến thắng
  to win the day; to win the field — thắng
 3. Thu phục, tranh thủ, lôi kéo.
  to win all hearts — thu phục được lòng mọi người
  to win someone's confidence — tranh thủ được lòng tin cậy của ai
 4. Đạt đến, đến.
  to win the summit — đạt tới đỉnh
  to win the shore — tới bờ, cập bến

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

win nội động từ /ˈwɪn/

 1. Thắng cuộc, thắng trận.
  which side won? — bên nào thắng?
  to win hands down — thắng dễ dàng
 2. (+ upon) Càng ngày càng lôi kéo; thuyết phục được.
  Marxism-Leninism is winning upon millions of people — chủ nghĩa Mác Lê-nin ngày càng lôi kéo được

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi