Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
loj˧˧ kɛw˧˥loj˧˥ kɛ̰w˩˧loj˧˧ kɛw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
loj˧˥ kɛw˩˩loj˧˥˧ kɛ̰w˩˧

Động từ

sửa

lôi kéo

  1. Tranh lấy người cho mình.
    Quảng cáo rùm beng để lôi kéo khách hàng.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa