Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈʍɪ.səl/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

whistle /ˈʍɪ.səl/

 1. Sự huýt sáo; sự huýt còi; sự thổi còi; tiếng huýt gió; tiếng còi.
 2. Tiếng hót (chim); tiếng rít (gió); tiếng réo (đạn).
 3. Tiếng còi hiệu.
 4. Cái còi.
 5. (Thông tục) Cổ, cuống họng.

Nội động từ

sửa

whistle nội động từ /ˈʍɪ.səl/

 1. Huýt sáo; huýt còi, thổi còi.
 2. Hót (chim); rít (gió); réo (đạn).

Ngoại động từ

sửa

whistle ngoại động từ /ˈʍɪ.səl/

 1. Huýt sáo; huýt gió gọi.
  to whistle a song — huýt sáo một bài hát
  to whistle a dog — huýt gió gọi chó

Thành ngữ

sửa

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa