Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwit˧˥˧˥hwḭt˩˧ jɔ̰˩˧hwɨt˧˥˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwit˩˩ ɟɔ˩˩hwḭt˩˧ ɟɔ̰˩˧

Động từ sửa

huýt gió

  1. Thổi sáo miệng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa