Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈtæk]

Danh từSửa đổi

tack /ˈtæk/

 1. Đồ ăn.
 2. Đinh đầu bẹt; đinh bấm.
 3. Đường khâu lược.
 4. (Hàng hải) Dây néo góc buồm.
 5. (Hàng hải) Đường chạy (của thuyền buồm dựa theo chiều gió).
 6. (Nghĩa bóng) Đường lối, chính sách, chiến thuật ((thường) là khác với đường lối chính sách, chiến thuật trước đó).
  on the right tack — theo đường lối đúng

Thành ngữSửa đổi

 • to come down to brass tacks: Xem Brass.

Ngoại động từSửa đổi

tack ngoại động từ /ˈtæk/

 1. Đóng bằng đinh đầu bẹt, đóng bằng đinh bấm.
  to tack the carpet down — đóng thấm thảm vào sàn nhà
 2. Khâu lược, đính tạm.
 3. (Hàng hải) Đôi đường chạy, trở buồm (của thuyền).

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

tack nội động từ /ˈtæk/

 1. Trở buồm để lợi gió (thuyền buồm).
 2. Thay đổi đường lối, thay đổi chính sách.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi