Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨïŋ˧˥ sajk˧˥ʨḭ̈n˩˧ ʂa̰t˩˧ʨɨn˧˥ ʂat˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨïŋ˩˩ ʂajk˩˩ʨḭ̈ŋ˩˧ ʂa̰jk˩˧

Danh từSửa đổi

chính sách

  1. Tập hợp những cách thức, phương hướng làm việc trong một hay nhiều lĩnh vực nhất định mà một tổ chức dựa theo đó hoạt động.
    Chính phủ Hoa Kỳ thay đổi chính sách với Miến Điện vì trừng phạt không có hiệu quả.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi