Tiếng AnhSửa đổi

 
Archimedian spiral – đường xoắn ốc Ác-si-mét.

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

spiral /ˈspɑɪ.rəl/

  1. Xoắn ốc.
    spiral spring — lò xo xoắn ốc

Danh từSửa đổi

spiral /ˈspɑɪ.rəl/

  1. Đường xoắn ốc, đường trôn ốc.
  2. (Hàng không) Sự bay theo đường xoắn ốc.
  3. Sự tăng lên dần dần, sự lên từ từ; Sự giảm dần dần, sự xuống từ từ (giá... ).

Nội động từSửa đổi

spiral nội động từ /ˈspɑɪ.rəl/

  1. Chuyển động theo hình xoắn ốc, xoắn theo hình trôn ốc.
  2. Tăng dần dần; Giảm dần dần.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi