Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈsoʊl]

Danh từSửa đổi

sole /ˈsoʊl/

 1. (Động vật học) Cá bơn.
 2. Bàn chân.
 3. Đế giày.
 4. Nền, bệ, đế.

Ngoại động từSửa đổi

sole ngoại động từ /ˈsoʊl/

 1. Đóng đế (giày).

Chia động từSửa đổi

Tính từSửa đổi

sole /ˈsoʊl/

 1. Duy nhất, độc nhất.
  the sole representative — người đại diện duy nhất
  his sole reason is this — cái lý do độc nhất của anh ta là thế này
 2. (Từ cổ,nghĩa cổ) Một mình; cô độc, cô đơn.

Tham khảoSửa đổi