Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰ʔwk˨˩ ɲət˧˥ɗə̰wk˨˨ ɲə̰k˩˧ɗəwk˨˩˨ ɲək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwk˨˨ ɲət˩˩ɗə̰wk˨˨ ɲət˩˩ɗə̰wk˨˨ ɲə̰t˩˧

Tính từ

sửa

độc nhất

  1. Chỉ có một mình không có người hoặc cái thứ hai.
    Giải thưởng độc nhất.
    Hi vọng độc nhất.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa