Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

soles

  1. Động từ sole chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi