Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zwi˧˧ ɲət˧˥jwi˧˥ ɲə̰k˩˧jwi˧˧ ɲək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟwi˧˥ ɲət˩˩ɟwi˧˥˧ ɲə̰t˩˧

Tính từ Sửa đổi

duy nhất

  1. Chỉ có một.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi