Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zwi˧˧ ɲət˧˥jwi˧˥ ɲə̰k˩˧jwi˧˧ ɲək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟwi˧˥ ɲət˩˩ɟwi˧˥˧ ɲə̰t˩˧

Tính từ

sửa

duy nhất

  1. Chỉ có một.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa