Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sa̰ːw˧˩˧ʂaːw˧˩˨ʂaːw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːw˧˩ʂa̰ːʔw˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

sảo

  1. Thứ rổ to đan thưa.

Động từ sửa

sảo

  1. Đẻ non.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa