Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+71FF, 燿
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71FF

[U+71FE]
CJK Unified Ideographs
[U+7200]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

  1. Hạt kim cương nhiều mặt.

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

sảo, dìu, diệu

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sa̰ːw˧˩˧ zi̤w˨˩ ziə̰ʔw˨˩ʂaːw˧˩˨ jiw˧˧ jiə̰w˨˨ʂaːw˨˩˦ jiw˨˩ jiəw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːw˧˩ ɟiw˧˧ ɟiəw˨˨ʂaːw˧˩ ɟiw˧˧ ɟiə̰w˨˨ʂa̰ːʔw˧˩ ɟiw˧˧ ɟiə̰w˨˨