Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɨʔɨə˧˥ʐɨə˧˩˨ɹɨə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹɨ̰ə˩˧ɹɨə˧˩ɹɨ̰ə˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

rữa

  1. Nát nhủn ra đến mức dễ rời, dễ ra khi đụng đến, do quá chín hoặc quá thối.
    Quả chín rữa.
    Thịt thối rữa ra.
    Nát rữa.

Tham khảo sửa