Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɨ̰ə˧˩˧ʐɨə˧˩˨ɹɨə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹɨə˧˩ɹɨ̰ʔə˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

rửa

  1. Làm cho sạch bụi bẩn bằng cách nhúng tẩy qua nước hoặc các loại chất lỏng.
    Rửa rau.
    Rửa mặt.
  2. Tẩy sạch nỗi sỉ nhục, oán thù bằng cách trừng trị kẻ đã gây ra.
    Rửa hận thù.
    Quyết rửa nhục.

Tham khảo sửa