Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaʔa˧˥ʐaː˧˩˨ɹaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹa̰ː˩˧ɹaː˧˩ɹa̰ː˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

  1. Tan rời ra.
    Hoa cánh.
    Nói bọt mép.
    Nói nhiều mà không được kết quả gì.
  2. Hết tác dụng, tan biến đi.
    Ăn cam cho rượu.

Tham khảo Sửa đổi