Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̤ː˨˩ tʰoj˧˧maː˧˧ tʰoj˧˥maː˨˩ tʰoj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maː˧˧ tʰoj˧˥maː˧˧ tʰoj˧˥˧

Phó từ Sửa đổi

mà thôi

  1. Chỉ có thế, không hơn.
    Ái ân ta có ngần này mà thôi! (Truyện Kiều)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi