Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[prə.ˈpɔr.ʃən]

Danh từSửa đổi

proportion /prə.ˈpɔr.ʃən/

 1. Sự cân xứng, sự cân đối.
  in proportion to — cân xứng với
  out of proportion to — không cân xứng với
 2. Tỷ lệ.
  the proportion of three to one — tỷ lệ ba một
 3. (Toán học) Tỷ lệ thức.
 4. (Toán học) Quy tắc tam xuất.
 5. Phần.
  a large proportion of the earth's surface — một phần lớn bề mặt trái đất
 6. (Số nhiều) Kích thước, tầm vóc.
  a building of magnificent proportions — toà nhà bề thế
  an athlete of magnificent proportions — vận động viên tầm vóc lực lưỡng

Ngoại động từSửa đổi

proportion ngoại động từ /prə.ˈpɔr.ʃən/

 1. Làm cân xứng, làm cân đối.
  to proportion one's expenses to one's income — làm cho số tiền chi tiêu cân đối với số tiền thu nhập
 2. Chia thành phần.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
proportion
/pʁɔ.pɔʁ.sjɔ̃/
proportions
/pʁɔ.pɔʁ.sjɔ̃/

proportion gc /pʁɔ.pɔʁ.sjɔ̃/

 1. Tỷ lệ.
  échelle de proportion — thang tỷ lệ
  proportion inverse — tỷ lệ nghịch
 2. (Số nhiều) Quy mô, kích thước.
  Ouvrage de grandes proportions — công trình quy mô lớn
 3. (Số nhiều) Phạm vi.
  Le désastre prit des proportions considérables — tai họa có phạm vi rộng lớn
 4. (Từ cũ, nghĩa cũ) Sự cân xứng, sự cân đối.
  La proportion des parties — sự cân xứng giữa các bộ phận
  à proportion — theo cùng tỷ lệ
  à proportion de — tỷ lệ với
  à proportion que — tùy mức mà
  en proportion de — so với
  toute proportion gardée; toues proportions garedéesXem garder.

Tham khảoSửa đổi