Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fəː˧˧fəː˧˥fəː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fəː˧˥fəː˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

phơ

  1. Nói mái tóc hay râu bạc hoàn toàn.
    Đầu bạc phơ.

Dịch sửa

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa