Tiếng ViệtSửa đổi

Động từSửa đổi

kết hôn: lấy chồng hoặc vợ

Đồng nghĩaSửa đổi

lấy chồng, lấy vợ

DịchSửa đổi