Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ket˧˥ hon˧˧kḛt˩˧ hoŋ˧˥kəːt˧˥ hoŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ket˩˩ hon˧˥kḛt˩˧ hon˧˥˧

Danh từ sửa

kết hôn

  1. Chính thức lấy nhau làm vợ chồng.
    Giấy đăng kí kết hôn.
    Làm lễ kết hôn.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Kết hôn, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam