Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɔ̰˧˩˧˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˩nɔ̰ʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nỏ

 1. Khí giới hình cái cung, có cán làm tay cầm và có lẫy, được giương lên căng bật dây để bắn một hoặc nhiều mũi tên.

Tính từ sửa

nỏ

 1. Rất khô đến mức như hết sạch nước và giòn.
  Củi nỏ.
  Phơi cho đất nỏ.
 2. Pht., đphg Chẳng.
  Nỏ biết.
  Nỏ được.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Mường sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

nỏ

 1. tim.