Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
naːw˧˥na̰ːw˩˧naːw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
naːw˩˩na̰ːw˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

náo

  1. Ồn ào, nhộn nhịp.
    Làm náo cả chợ lên.

Dịch sửa

Tham khảo sửa