Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̰ʔ˨˩no̰˨˨no˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
no˨˨no̰˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

nộ

  1. (Đph) .
  2. Như nỏ
    Dùng nộ bắn chim.

Động từ Sửa đổi

nộ

  1. Dọa.
    Nộ trẻ.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi