Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̰ʔ˨˩no̰˨˨no˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
no˨˨no̰˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nộ

  1. (Đph) .
  2. Như nỏ
    Dùng nộ bắn chim.

Động từ sửa

nộ

  1. Dọa.
    Nộ trẻ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa