Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈmɑɪn]

Danh từSửa đổi

mine /ˈmɑɪn/

  1. Mỏ.
  2. Bóng nguồn kho.
  3. Mìn, địa lôi, thuỷ lôi.

Động từSửa đổi

mine /ˈmɑɪn/

  1. Đào, khai.
  2. Qsự đặt mìn, đặt địa lôi, thả thuỷ lôi; phá bằng mìn, phá bằng địa lôi, phá bằng thuỷ lôi.
  3. Bóng phá hoại.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi