Tiếng Tày Sa Pa Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

phạ

  1. điện.