Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán phồn thểSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Số từSửa đổi

  1. Mười nghìn.

DịchSửa đổi

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

vạn, vàn, mại, vẹn, muôn

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
va̰ːʔn˨˩ va̤ːn˨˩ ma̰ːʔj˨˩ vɛ̰ʔn˨˩ muən˧˧ja̰ːŋ˨˨ jaːŋ˧˧ ma̰ːj˨˨ jɛ̰ŋ˨˨ muəŋ˧˥jaːŋ˨˩˨ jaːŋ˨˩ maːj˨˩˨ jɛŋ˨˩˨ muəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vaːn˨˨ vaːn˧˧ maːj˨˨ vɛn˨˨ muən˧˥va̰ːn˨˨ vaːn˧˧ ma̰ːj˨˨ vɛ̰n˨˨ muən˧˥va̰ːn˨˨ vaːn˧˧ ma̰ːj˨˨ vɛ̰n˨˨ muən˧˥˧