Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈleɪs]

Danh từSửa đổi

lace /ˈleɪs/

 1. Dây, buộc, dải buộc.
 2. Ren, đăng ten.

Ngoại động từSửa đổi

lace ngoại động từ /ˈleɪs/

 1. Thắt, buộc.
  to lace [up] one's shoes — thắt dây giày
 2. Viền, viền bằng ren, viền bằng đăng ten.
 3. Pha thêm (rượu mạnh).
  glass of milk laced with rhum — cố sữa pha rượu rum
 4. Chuộc khát quất.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

lace nội động từ /ˈleɪs/

 1. Nịt chặt, buộc chặt.
 2. (+ into) Đánh, quất (ai).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi