Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuək˨˩ʨuək˨˨ʨuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuək˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

chuộc

  1. Lấy lại bằng tiền cái đã cầm cho người ta.
    Chuộc cái xe máy
  2. Lấy lại cái đã mất.
    Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi (Hồ Xuân Hương)

Dịch sửa

Tham khảo sửa