Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɛʔɛ˧˥˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tɛ̰˩˧˧˩tɛ̰˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

tẽ

 1. Làm cho rời ra, tách ra.
  Tẽ ngô.
  Tẽ đôi ra.
  Tẽ đám đông chạy đến.
 2. (Ph.) . Rẽ (theo đường khác).
  Tẽ ngang.
  Đường tẽ.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi