Tiếng Trung Quốc sửa

Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+559D, 喝
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-559D

[U+559C]
CJK Unified Ideographs
[U+559E]
 
U+FA36, 喝
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA36

[U+FA35]
CJK Compatibility Ideographs
[U+FA37]
U+FA78, 喝
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA78

[U+FA77]
CJK Compatibility Ideographs
[U+FA79]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Động từ sửa

  1. Uống.