Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hit˧˥hḭt˩˧hɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hit˩˩hḭt˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

hít

  1. Hút mạnh vào bằng mũi.
    Không khí hít vào được trong sạch (Hoàng Đạo Thúy)
  2. Ngửi mạnh.
    Nó chỉ hít chỗ cơm và xương xẩu (Nguyên Hồng)

Dịch sửa

Tham khảo sửa