Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kuəj˧˥ kṳŋ˨˩kuə̰j˩˧ kuŋ˧˧kuəj˧˥ kuŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kuəj˩˩ kuŋ˧˧kuə̰j˩˧ kuŋ˧˧

Tính từ

sửa

cuối cùng

  1. Thuộc phần sau hết, chấm dứt.
    Những ngày cuối cùng của đời sinh viên.
    Bức thư cuối cùng của anh ấy.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa