Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kuəj˧˥ kṳŋ˨˩kuə̰j˩˧ kuŋ˧˧kuəj˧˥ kuŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kuəj˩˩ kuŋ˧˧kuə̰j˩˧ kuŋ˧˧

Tính từ sửa

cuối cùng

  1. Thuộc phần sau hết, chấm dứt.
    Những ngày cuối cùng của đời sinh viên.
    Bức thư cuối cùng của anh ấy.

Dịch sửa

Tham khảo sửa