Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ̰ʔn˨˩ vɛ̰ʔn˨˩tʂɔ̰ŋ˨˨ jɛ̰ŋ˨˨tʂɔŋ˨˩˨ jɛŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɔn˨˨ vɛn˨˨tʂɔ̰n˨˨ vɛ̰n˨˨

Tính từ sửa

trọn vẹn

  1. Hoàn toàn đầy đủ.
    Nhiệm vụ hoàn thành trọn vẹn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa