Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̰ːʔp˨˩ha̰ːp˨˨haːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːp˨˨ha̰ːp˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

hạp

  1. Đphg Hợp.
    Hạp ý .
    Món này rất hạp với tôi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa