Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̰ːʔp˨˩ha̰ːp˨˨haːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːp˨˨ha̰ːp˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

hạp

  1. Đphg Hợp.
    Hạp ý .
    Món này rất hạp với tôi.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa