Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+72CE, 狎
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72CE

[U+72CD]
CJK Unified Ideographs
[U+72CF]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Sự thiếu tôn kính, sự bất kính, sự vô lễ.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

hạp, hiệp

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̰ːʔp˨˩ hiə̰ʔp˨˩ha̰ːp˨˨ hiə̰p˨˨haːp˨˩˨ hiəp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːp˨˨ hiəp˨˨ha̰ːp˨˨ hiə̰p˨˨