Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hḭ˧˩˧hi˧˩˨hi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hi˧˩hḭʔ˧˩

Danh từ sửa

hỉ

  1. Vui mừng, hạnh phúc.

Từ dẫn xuất sửa

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa