Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /dɪ.ˈzɑɪ.ər/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

desire /dɪ.ˈzɑɪ.ər/

 1. Sự thèm muốn; sự mong muốn, sự ao ước, sự khát khao, sự ước, lòng thèm muốn, lòng khát khao.
  to express a desire to do something — tỏ lòng mong muốn làm việc gì
  to statisfy a desire — thoả mãn một sự mơ ước
 2. Vật mong muốn, vật ao ước.
 3. Dục vọng.
  Dark desiredục vọng đen tối.
 4. Lời đề nghị, lời yêu cầu; lệnh.
  to do something at the desire somebody — làm việc gì theo lời yêu cầu của ai

Ngoại động từSửa đổi

desire ngoại động từ /dɪ.ˈzɑɪ.ər/

 1. Thèm muốn; mong muốn, ao ước, khát khao, ước.
  to desire something — ao ước cái gì
  to desire to do something — mong muốn làm việc gì
 2. Đề nghị, yêu cầu; ra lệnh.
  to desire somebody to do something — yêu cầu ai làm việc gì

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi