Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xaːt˧˥ xaːw˧˧kʰa̰ːk˩˧ kʰaːw˧˥kʰaːk˧˥ kʰaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːt˩˩ xaːw˧˥xa̰ːt˩˧ xaːw˧˥˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi