Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /kən.ˈteɪn/
  Canada

Ngoại động từSửa đổi

contain ngoại động từ /kən.ˈteɪn/

 1. Chứa đựng, bao hàm, gồm có, bao gồm.
  whisky contains a large percentage of alcohol — rượu uytky chứa một lượng cồn cao
 2. Nén lại, dằn lại, kìm lại, kiềm chế.
  to contain oneself — nén mình, dằn lòng
  to contain one's anger — nén giận
 3. Chận lại, ngăn lại, cản lại, kìm lại.
  to contain the enemy — kìm chân quân địch lại (để đánh chỗ khác)
 4. (Toán học) Có thể chia hết cho (một số).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi