Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

contained

  1. Quá khứphân từ quá khứ của contain

Chia động từSửa đổi