Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːw˧˧ ɣo̤m˨˩ɓaːw˧˥ ɣom˧˧ɓaːw˧˧ ɣom˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːw˧˥ ɣom˧˧ɓaːw˧˥˧ ɣom˧˧

Động từ

sửa

bao gồm

  1. Chứa tất cả ở trong.
    Bao gồm đủ các tầng lớp trong xã hội (Hồ Chí Minh)

Tham khảo

sửa